Strona Główna

Misją firmy Centrum Edukacji Online jest promocja uczenia się przez całe życie.

Szkolenia przez nas proponowane są dostępne bez względu na wiek, stan zdrowia, miejsce zamieszkania  czy zasobność portfela. Dążymy do tego, by dostarczana nauka była łatwa w odbiorze, użyteczna i dobierana samodzielnie, w zależności od potrzeb.

Projekt „Pracodawca szuka właśnie ciebie!”

Centrum Edukacji Online. Małgorzata Suwaj jest beneficjentem RPO WM. Nr umowy RPMP.08.02.00-12-0112/18-00. Projekt adresowany jest do osób niepracujących powyżej 30-go roku życia, biernych i bezrobotnych, realizowany od 1.08.2018 do 31.12.2019 r.

Wsparcie adresowane jest do 24 niepracujących osób z powiatu wielickiego (13 osób), myślenickiego i suskiego (11 osób).  80% uczestników stanowić będą kobiety, ¾ uczestników stanowić będą osoby powyżej 50 roku życia i powyżej 30-go roku życia  z niepełnosprawnościami. Połowę uczestników zrekrutujemy spośród osób z niskimi kwalifikacjami. Oferowane formy wparcia:

  • pośrednictwo pracy, wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego
  • szkolenia,  staże
  • zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi, dojazdu na wsparcie.

Zapraszamy do powiatowych biur wsparcia:

Wieliczka, ul. Szpunara 24/3, 720 664 854, email: praca.wielicki@gmail.com ,

czynne: poniedziałek-środa-piątek 09.00-12.00, wtorek-czwartek 12.00-15.00

Myślenice, ul. Piłsudskiego 10, czynne: poniedziałek-środa-piątek 08.00-11.00, wtorek-czwartek 13.00-16.00, tel. 720664865, email: praca.myslenicki@gmail.com

Sucha Beskidzka, Ul. Mickiewicza 31, tel. 720 664 865, czynne: wtorek, czwartek 11.00-14.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym, email: praca.suski@gmail.com

Biuro projektu: ul. Wielicka 73a,32-447 Siepraw, 720 664 823

Wartość całkowita projektu: 366260,02 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 347,873.02 PLN

Skip to content