O firmie

Centrum Edukacji Online działa od 2012 roku, realizując różnorodne szkolenia i projekty: dla dorosłych i młodzieży, dla pracujących i bezrobotnych, dla nauczycieli i studentów, dla instytucji publicznych i NGO.

Centrum Edukacji Online. Małgorzata Suwaj

 ul. Wielicka 73a, 32-447 Siepraw

telefon: 663514264

mail: pro-malgorzata@wp.pl

NIP 6760102488, regon 932284579

nr konta: PKO BP 33102054520000220200794784

Firma posiada wpis do RIS pod numerem 2.12/00152/2018

Właścicielką firmy jest MGR MAŁGORZATA SUWAJ socjolog, menadżer, samorządowiec, społecznik, trener

od 1992 r. mgr socjologii
od 1997 r. prezes Stowarzyszenia Pro Publico Bono (prowadzenie placówki dziennego wsparcia dla młodzieży, organizacja wypoczynku dla dzieci)
od 1999 r. trener i członek – założyciel MATRIK, (Międzynarodowy Certyfikat TVU w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju).
od 2004 r. fundator, a od 2008 r. członek Zarządu Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej FALA
od 2005 r. projektodawca, koordynator i współpracownik licznych projektów finansowanych z funduszy UE, m.in. „Młodzi Przedsiębiorczy” , „Z małej szkoły w wielki świat”, „Małopolskie Aktywne kobiety”
od 2006 r. roku kierownik Pozarządowej Placówki Kształcenia Dorosłych (szkolenia m.in. w tematach: zarządzanie organizacją, praca zespołowa, przedsiębiorczość, spółdzielnie socjalne, przywództwo, projekty, praca z młodzieżą, praca z bezrobotnymi, etyka społeczna, szkolenia trenerów, kursy wychowawców i kierowników wypoczynku
od 2009 r. asesor/ekspert w konkursach z funduszy UE w obszarze edukacja i zatrudnianie
od 2013 r. mentor/tutor, trener w licznych programach adresowanych do szkół (we współpracy z m.in. ORE, FRDL, CEO, PCREiDN)
od 2016 r. dyrektor niepublicznej Szkoły Podstawowej AMS w Krakowie

Aktualnie w ofercie firmy są szkolenia:

  • Metoda projektu i eksperymentu w nauczaniu
  • Opiekun osób starszych
  • Przygotowanie wniosków o dotacje
  • Szkolenia z kompetencji interpersonalnych i rozwoju osobistego
Skip to content