Picture of Małgorzata Suwaj
Pracodawca szuka właśnie ciebie!
by Małgorzata Suwaj - Wednesday, 30 October 2019, 6:50 PM
 

Centrum Edukacji Online. Małgorzata Suwaj jest beneficjentem RPO WM. NR umowy RPMP.08.02.00-12-0112/18-00. Projekt adresowany do osób niepracujących powyżej 30-go roku życia, biernych i bezrobotnych, realizowany jest od 1.08.2018 do 31.12.2019 r.

Wsparcie adresowane jest do 24 niepracujących osób z powiatu wielickiego (13 osób), myślenickiego i suskiego (11 osób).  80% uczestników stanowić będą kobiety, ¾ uczestników stanowić będą osoby powyżej 50 roku życia i powyżej 30-go roku życia  z niepełnosprawnościami. Połowę uczestników zrekrutujemy spośród osób z niskimi kwalifikacjami.Oferowane formy wparcia:

-pośrednictwo pracy, wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego

- szkolenia,  staże

- zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi, dojazdu na wsparcie.

Zaprasamy do powiatowych biur wsparcia:

Wieliczka, ul. Szpunara 24/3, 720 664 854, email: praca.wielicki@gmail.com,

czynne: poniedziałek-środa-piątek 09.00-12.00, wtorek-czwartek 12.00-15.00

Myślenice, ul. Piłsudskiego 10, czynne: poniedziałek-środa-piątek 08.00-11.00, wtorek-czwartek 13.00-16.00, tel. 720664865, email: praca.myslenicki@gmail.com

Sucha Beskidzka, Ul. Mickiewicza 31, tel. 720 664 865, czynne: wtorek, czwartek 11.00-14.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym, email: praca.suski@gmail.com

Biuro projektu: ul. Wielicka 73a,32-447 Siepraw, 720 664 823

Wartość całkowita projektu: 366260,02 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 347,873.02 PLN