Założycielka

MGR MAŁGORZATA SUWAJ,

socjolog, menadżer, samorządowiec, społecznik, trener

W 1992 ukończyłam socjologię na KUL i podjęłam pierwszą pracę w krakowskim MOPS-ie. Dość szybko przekonałam się, że nie zaspokaja ona moich ambicji, więc zamieniłam Kraków na Wrocław, by podjąc pracę w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa. Pierwsze szlify trenerskie zdobywałam pod kieurnkiem Ryszarda Stockiego, w latach 1996-1999 miałam przyjemność brać udział w programie MATRIK, który zakończył Międzynarodowy Certyfikat TVU w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju. Byłam członkiem - założycielem zarówno stowarzyszenia MATRIK, jak i stowarzyszenia STOP. Związałam się jednak bardziej z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi.

W latach 1997-2010 z ramienia Stowarzyszenia Pro Publico Bono, (od 2006 roku jako kierownik Pozarządowej  Placówki Kształcenia Dorosłych) prowadziłam szkolenia m.in. dla Rad Osiedli, Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr, MOPS, organizacji pozarządowych i innych. Zakres tematyczny: zarządzanie organizacją, praca zespołowa, przedsiębiorczość, spółdzielnie socjalne, przywództwo, projekty, praca z młodzieżą, praca z bezrobotnymi, etyka społeczna, szkolenia trenerów. Organizowałam również wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz inicjowałam i koordynowałam inne projekty, jak placówka dziennego wsparcia dla młodzieży pod nazwą Ośrodek Rozwoju i Społecznej Edukacji Młodzieży. Jako pracodawca zajmowałam się pozsykiwaniem i zatrudnianiem pracowników, a także rozwojem zawodowym absolwentów - stażystów.

W latach 2001-2005 koordynowałam wrocławski program Forum Jako

Pracowałam zarówno z młodzieżą, jak i dorosłymi, w tym z nauczycielami, opracowując i realizując wiele autorskich programów edukacyjnych, często dotowanych. Przykłady kursów i programów poniżej.

W 2009 roku zostałam wpisana na listę asesorów POKL w obszarze edukacja i zatrudnianie

Nigdy nie chciałam pracować w systemie oświaty. Nigdy nie chciałam byc nauczycielką. A jednak niemal całe życie zawodowe poświęciłam nauczaniu innych. Uczę jednak przede wszystkim tego, co sama potrafię, czego sama doświadczyłam, w czym jestem dobra. Jestem specjalistką od uczenia się, ale nie od przekazywania teorii.  Moja filozofia nauczania to przede wszystkim praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań. To reagowanie na potrzeby odbiorców i wspólne z nimi budowanie treści szkolenia. Moim ideałem trenerskim jest elastyczność: zdolność w każdej chwili do zmiany treści szkolenia i poprowadzenia go, podążając za uczestnikami. Wierzę, że elearning również daje taką możliwość i  chcę ją coraz pełniej wykorzystać.
Last modified: Saturday, 22 February 2014, 6:40 PM