Programy realizowane

Od X 2013 jestem mentorką, jedną z kilkunastoosoboweo zespołu realizującego projekt Szkoła Demokracji Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Więcej o projekcie tutaj

Od XI 2013 jestem trenerką projektu systemowego MEN realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej-region Mazowsze pt. Szkoła Współpracy.

Więcej o projekcie tutaj

Last modified: Wednesday, 15 January 2014, 8:54 PM